Il·lustració

Aquesta pàgina encara me l'estic pensant.


El logo de l'Obaga

En aquest cas es tracta del logo d'un projecte empresarial amb el qual he estat lligat fins fa poc. Es tracta d'una empresa del sector de la gestió ambiental que vam crear amb diversos companys d'estudis. El primer que cal entendre és el nom, ja que el seu significat també és en el logo. El significat del nom ja el vaig explicar un temps enrere en aquest article.
En aquest sentit el logo vol expresar les dues cares de la moneda o les dues visions del país, la solana i l'obaga, o més ben dit, que per tenir una visió completa i realista del mateix cal coneixe'n totes les parts. La mitja fulla de l'esquerra representa una fulla d'alzina i la mitja fulla de la dreta la d'un roure. Aquestes dues especies són representatives dels boscos que creixen més a les vessants de solana i obaga de les muntanyes catalanes respectivament. Els colors representen també el verd de les fulles perennes i l'ataronjat de les fulles caduques i marcescents respectivament.