divendres, 18 de febrer del 2011

MICROCONTE: Tot torna a començar!

Després de la pluja...
La tramuntana torna a bufar,
el cel blau del nord torna regnar i ...
petits núvols blancs somriuen
sobre l'Albera empolsinada i neulosa.

Quan això passa és que tot torna a començar!
Quan això passa és quan jo puc connectar!

Potser tu mai has volgut lluitar pel que és de tots!
Potser tu mai has tingut una terra que la sents pròpia!


Font d'inspiració = Mishima + l'Empordà